Ana Temalar ve Oturumlar

yellow_edited.jpg

OTURUM 1

ARKEOLOJİK VERİDE KİMLİKLERİ TANIMLAMAK

Maddi kültür bireylere ve topluluklara kimlik kazandırır ve bunu ifade eden bir araca dönüşür. Arkeolojinin genel okumasını yaptığı nesneler ve mekanlar, birey ve toplulukların birbirleriyle kurdukları ilişkilerden doğar, dönüşür ve diğer öğelerle birlikte bütünleştiklerinde anlam kazanırlar. Arkeologların incelediği nesnelerin de atfedilmiş kimlikleri vardır. Obsidiyen, çakmaktaşı, deniz kabuğu, çanak çömlek gibi materyaller değiş tokuş edildiğinde, hediye olarak verildiğinde ya da bir sonraki kuşağa aktarıldığında biraz eski biraz da yeni sahibinin izlerini taşır hale gelir. Mekanlar da içlerinde yaşayan sakinlerin tercihleri, beğenileri, zorunlulukları ile şekillenir. Sosyo-kültürel normlar çerçevesinde inşa edilen mekanlarda, o normlar etrafında organize edilen günlük ve periyodik aktiviteler içerisinde bireylere atfedilmiş roller ve kimlikler yeniden üretilir. Bu nedenle maddi kültür, bireysel eşyalar ya da mekanlar yalnızca kimlikleri yansıtmaz, aynı zamanda onları yaratma ve dönüştürme gücüne de sahiptir. Geçmiş topluluklarda toplumsal rolleri ve kimlikleri okuyabileceğimiz bir başka veri kaynağı ise bireylerin kendilerine ait iskelet kalıntılarıdır. Biyoarkeolojik analizler, mezar buluntuları ve ölü gömme biçimleri birlikte ele alındığında, beslenme örüntülerindeki benzerlikler ve farklılıklar, rol grupları, soy ilişkileri, kimlik-maddi kültür ilişkisi gibi temalar üzerine çıkarımlar yapılabilmektedir. Bu oturumda, arkeolojik veride kimlikleri tanımlayabilmenin burada sayılan ve sayılmayan farklı yaklaşım ve yöntemlerini tartışan, hangi arkeolojik veri ve veri gruplarının incelenebileceği, ne gibi yöntem ve analizlerin uygulanabileceğini vaka incelemeleriyle ortaya koyan sunumlara yer verilecektir.